Платформа за телемедицина

Medcare е онлайн платформа, която осигурява аудио-видео медицинска консултация в реално време. Част от възможностите на платформата са видео връзка, уеб чат, споделяне на документи и други. Различните функционални модули на платформата копират процеса на физически медицински преглед, с което улесняват възприемането и ползването й от клиентите.


Medcare съдържа всичко необходимо за осъществяването на медицински преглед, бил той рутинен или специализиран.MedCare отговаря на голяма част от потребностите и интересите на хората в съвременното общество като предлага възможност за:

 • Вторични и първични здравни консултации

 • Проследяващо лечение

 • Връзка със специалист от отдалечени райони

 • Получаване на второ мнение

 • Преглед по документи

 • Организиране на медицинско координационно звено

 • Събиране на медицински консилиум

 • Обмен на информация и консултации межди самите здравни специалисти


Medcare отговаря на търсенето и очакванията на потребителите като пести време, стрес и финанси.

Услуги, чрез Medcare могат да предоставят: • Индивидуални специалисти и лични лекари

 • Болнични и Доболнични лечебни заведения (МЦ, ДКЦ,Частни практики и др.)

 • Застрахователни компании (здравноосигуряване)

 • Общини, Селски райони и други Отдалечени райони

 • Корпоративни клиенти (големи предприятия и търговски фирми)

 • Държавни учреждения и организации, както неправителствени организации

Виж повече тук