Medcase е преносимо куфарче с диагностични медицински устройства за събиране и прехвърляне в реално време на физиологични данни и осъществяване на аудио-видео комуникация.

Medcase дава възможност за:

 • Лесно и бързо измерване на жизнените показатели, използвайки безжични медицински устройства

 • Осъществяване на връзка между пациент и лекар без значение от географското им местоположение посредством интернет свързаност и аудио-видео комуникация

 • Възможност за работа в онлайн и офлайн режим. При наличие на интернет данните се прехвърлят автоматично

 • Няма ограничение на запазваната информация
Medcase First Photo Medcase First Photo

Medcase First Photo Medcase First Photo

Medcase е надежден и:

 • Изключително бързо влиза в режим на работа

 • Лесно се пренася от един човек до необходимото място и/или може да бъде поставено в малки или мобилни клиники, където пространството е от значение

 • Подпомага общия процес на медицински преглед и диагностика. Лесно се прилага и адаптира към настоящата среда, процеси и процедури на работа

 • Има възможност за лесна интеграция към медицински центрове със съществуваща собствена инфраструктура

 • Съобразен е изцяло с целите на телемедицината за един качествен, надежден и навременен преглед

 • Може да се ползва при извънредни ситуации; екипи за реагиране при бедствия; спешни или неотложни медицински услуги – на всяко място, на което е необходим

 • Medcase е подходящ за:
  • за профилактика и прегледи в отдалечени райони, както и в града
  • ориентир при първичен преглед
  • анализ при хронично болни
  • проследяване на състояние
  • бързо вземане на решение в критична ситуация
  • хора на всякаква възраст

Технически характеристики и включени устройства в MedCase:

 • Цифров стетоскоп

 • Кантар

 • Пренатален доплер

 • Гривна за последващо измерване на физическа активност на пациент

 • Камера с висока резолюция за общо обследване

 • Устройство за събиране и визуализация на данните – едновременно онлайн и офлайн режим

 • Устройство за осъществяване на двупосочна аудио-видео комуникация в реално време за извършване на медицински прегледи и консултации

Набора от устройства в един Medcase Може да бъде съобразен със специфичните нужди.

Всички устройства имат налична "СЕ" маркировка за съответствие и точност на мониторинг .

Извършваме интеграция и с други устройства, чийто тестове текат в момента.