Новини


В България е напълно възможно и реално да има телемедицина


Във „Вечерното шоу на Слави“ с Иван Йосифов, управител на „Найкомс“, се обсъжда телемедицината в България и възможностите на платформата за телеконсултации Medcare.bg като с удоволствие споделяме някои допълнения към акцентите от интервюто:

Какво е телемедицина?

Широкото определение разкрива, че телемедицината е отворена и постоянно променяща се наука, която включва в себе си редица нови възможности, като реагира и се адаптира към достиженията в областта на здравеопазването и обществените спецификации.


Защо е важно за хората да знаят повече за телемедицината?

Защото чрез нея могат да получат помощ, да улеснят живота си и да се погрижат за себе си и близките си. Всички казват, че това е бъдещето и бъдещето е тук и сега. Технологиите съществуват, създадени от хора, за нас хората. Телемедицината рано или късно ще навлезе в нашия живот, както сега масово се използват социалните медии, мобилните телефони и други. Телемедицината може би звучи плашещо далечно като термин все още, но това е на практика медицинска консултация от разстояние.


Как изглежда платформата Medcare, към кого е насочена, как работи?

Насочена е към човека – лекар и пациент.

Улеснението, което предлага при:

  • скрининг на инфекциозно заболяване (или COVID-19), особено в настоящата ситуация;

  • много отдалечени райони без медицинско покритие

  • улеснява достъпа до специалисти, които са концентрирани предимно в големите градове;

  • хронично болни пациенти;

  • трудноподвижни пациетни;

  • при възрастни хора или малки деца – изобщо за всички;

  • хората в активна възраст често не намират време за лекар, защото им се налага да отсъстват дълго време от работа, така, че телемедицината е напълно приложима и даже необходима и в големите градове
  • при вторичнни консултации, за проследяване на лечние

  • за вторично мнение

  • за насочваща консултация, преди физически преглед

Да, физическият преглед и контакт с пациента са незаменими. Телемедицината обаче е следващото най-добро решение, а в настоящата пандемична ситуация и единственото, като буквално спасява животи, предпазвайки и лекар и пациент от евентуална зарази при пътуване или от самата среща межди двамата.