Какво е Лично Здравно Досие?

LZD logo

Онлайн платформа, с която ефективно участваш в управлението на твоето здравеВъзползвай се от Възможностите

Проследявай

Активно своето здравно състояние и начин на живот

Отбелязвай

Данни от медицински устройства

Съхранявай

Безопасно и удобно резултатите от медицински изследвания

Създавай

Аларми за прием на лекарства или хранителни добавки и запази списък с архив

Споделяй

Или спирай достъп до информацията, която искаш, с лекуващ лекар или с когото поискаш

Използвай

Платформата на всяко едно устройство бързо, лесно и удобно


Какво печелиш, ползвайки Лично Здравно Досие

  • Сигурен и спокоен си, че няма да изпуснеш нещо важно при преглед

  • Натрупаните данни се показват по удобен за разглеждане начин – графично или в таблица

  • Лекарят има възможност за бърз достъп до данните за обследване

  • Следиш изпълнението и развитието на лечение

  • Следиш постигането на целите си за здравословен начин на живот