Публични Обявления


НАЙКОМС КУПУВА НОВО ОБОРУДВАНЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

На 31.01.2017 г. в в конферентната зала на Найкомс ЕООД се проведе пресконференция във връзка със стартирането на проект „Внедряване на иновативен продукт в НАЙКОМС ЕООД по Договор № BG16RFOP002-1.001-0329-C01


На събитието присъстваха екипа по проекта, служители от Найкомс, настоящи и бъдещи партньори. Спечелването на този проект е голям успех за нашата фирма. Той ще ни позволи сами да произвеждаме нов продукт без еквивалент в Европа, изцяло разработен от Найкомс. Чрез него ще намалим драстично процеса на аутсорсинг за производство на продукти на нашата фирма


Очаква се да бъдат закупени:
  • Машина за лазерно рязане – възможност за изрязване на метални листове с различна дебелина
  • Рутерна машина (механично рязане) – възможност за изрязване на леки метали, пластмаса, дърво
  • Абкант – огъване на метални елементи
  • Заваръчна техника – заваряване на метални елементи
  • Сървърно оборудване – хардуерно подсигуряване на наличен софтуер на фирмата

  • Проектът стартира през Януари 2017 година и ще се реализира в рамките на 18 месеца. Проекта е на стойност 1 404 000.00 лева, от които безвъзмездната помощ е 70 %, а съфинансирането от страна на Найкомс е 30 %. Очкава се оборудването да бъде монтирано до 18.07.2018 г